A whole day was spent outside, that one day, the first in two years, we had heavy snowfall. I went out when it was still dark and had to use the carlights to be able to focus the camera for the first hour. When taking pictures in the heavy snowfall and even heavier winds, I had to be careful to keep both myself and my car in wide open spaces, because from all directions I could hear large branches snapping off their mother trees like matchsticks. The route I usually drive through the forest was inaccessible because of all the fallen branches and wrecked trees on the paths. An interesting day out for sure. Additional difficulty was provided by freezing frontlenses, a snowcovered viewfinder and constantly numb fingers from the wet snow. When shooting from the safety and warmth of the car, I had to remind myself of turning off the blowers to prevent the hot air from creating unwanted blurs. All in all, I had a blast. A lot of fun, even when I did not create that many images during the day. I mainly looked for animals in the falling snow, but apart from a few geese could not find any. Maybe they were all hit by falling branches or hiding in a warm car.

Uiteraard heb ik de hele dag buitengespeeld toen laatst voor het eerst in twee jaar weer eens sneeuw viel. Nog ruim in het donker was ik op pad en het eerste uur had ik de koplampen va de auto nodig om scherp te kunnen stellen. Al gauw kwam ik er achter dat het wijs was om mezelf en de auto op de vlakte te houden, want van alle kanten donderden onder luid gekraak dikke takken naar beneden. Mijn reguliere bosroute was onbegaanbaar door talrijke natuurlijke houtblokkades. Een boeiend avontuur. Een extra moeilijkheidsgraad werd gevormd door ijs op de frontlenzen, een besneeuwde zoeker en bevoren vingers door de constant natte handschoenen. En bij het fotograferen vanuit de veilige en warme auto moest ik me er aan herinneren de warme blazers uit te zetten, om ongewenste blur te voorkomen door de trillende lucht. Ik was vooral op zoek naar dieren in de sneeuw, maar helaas bleken die allemaal onder afgebroken takken te zijn bedolven, dan wel in een warme auto te zitten. Ik vond er nauwelijks, maar had wel een bijzonder plezierige dag!

Trees in Heavy Snowfall; Canon 5D Mark III w. 70-200/2.8L IS II.