A fabulous cold and sunny morning. I stood on a small footpath right between two large ponds. On one side, the rising sun set the shards of mist over the water on fire. A lone coot swam in exactly the right place and provided the much needed anchor in an otherwise already fantastic landscape shot. I will share that one later probably. On my other side, much of the water still had the bluish hues of the predawn hours. There were many coots on that side and they seemed to have war on their minds. At least three fights were going on simultaneously, kicking, hitting and biting the living shit out of eachother. Every now and then, they came close enough for a decent image. By pushing the ISO a little, I got shutterspeeds that were fast enough to freeze the action. It was hard to decide which side of the footpath to focus on. I started with the serene lone coot when the colors were still nice and warm, and quickly switched to the other side when the sunlight became a bit more yellow and harsh. When the sun finally reached that pond, the coots eased down and stopped fighting. It had been a long time since I had such an enjoyable morning with cooperative subjects, and I enjoyed every minute of it.

Op een prachtige koude ochtend stond ik op een smal wandelpad tussen twee grote vijvers. Aan mijn ene kant zorgde de opkomende zon voor vlammende kleuren in de mist die boven het water hing. Een eenzame meerkoet zwom op exact de juiste plek om het beeld helemaal af te maken. Aan mijn andere kant overheersten de blauwe tinten van voor de zonsopkomst. Hier waren veel meer meerkoeten, en ze waren op oorlogspad. Op minstens drie fronten tegelijk werd gevochten, en de koeten schopten, sloegen en beten elkaar helemaal lens. Soms kwamen ze dicht genoeg voor een pakkend beeld. De ISO moest omhoog om de actie te kunnen bevriezen. Het was moeilijk te kiezen tussen beide kanten. Ik begon met de eenzame meerkoet in het vuur totdat de kleuren geler werden en het licht harder. Toen was het tijd te switchen naar de actiekant. Zodra de zon ook hier het water verlichtte, sloten de meerkoeten vrede en stopten de gevechten. Het was lang geleden dat ik zo’n heerlijke ochtend met meewerkende voorwerpen (en lijdende voorwerpen) had. Het voelde weer geweldig.

Fighting Coots; Canon 5D Mark III w. 500/4L IS and 1.4x.