Quiet weeks on the image making front. Projects are only slowly, very slowly, getting somewhere and my timing, energy and inspiration are severely lacking. But that’s ok, I know from (a lot of) experience that things can change in a heartbeat. That’s not to say I have not been busy with photography though. I finished two chapters on a soon to be released book on wildlife photography, prepared and gave several lectures, wrote several pieces for a new initiative, and made travel plans for the near future. One cold morning at the fishing ponds, I enjoyed the quietness of the place and watched the mute swans working on their morning bath. They are always there and I really like to experiment with the strong shapes they make, especially in backlight.

Het is rustig aan het fotomaakfront. Mijn beoogde projecten leiden nog niet tot resultaat en mijn timing, energieniveau en inspiratie zijn wel eens beter in orde geweest. Maar dat geeft niet, ik heb genoeg ervaring om te weten dat het elk moment weer kan omslaan. Het wil ook niet zeggen dat ik niet met fotografie bezig ben geweest. Zo heb ik twee hoofdstukken voor een boek over wildlife fotografie geschreven, enkele lezingen voorbereid en gegeven, stukjes geschreven voor een nog aan te kondigen initiatief en reisplannen voor de nabije toekomst gemaakt. Op een recente koude ochtend genoot ik van de stilte aan het open water en van de talrijke zwanen, bezig met het maken van hun ochtendtoilet. Ze zijn altijd beschikbaar voor een foto en hun sterke en gracieuze vorm biedt ruimschoots mogelijkheden tot experimenteren, zeker in tegenlicht.

Black Swan; Canon 5D Mark III w. 500/4L IS; tripod.